Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông tổ chức chương trình Livestream với chủ đề số 1 "Giao lưu Ban Giám hiệu, Giới thiệu môi trường học tập tại HUFI". Chương trình được tổ chức vào lúc 19:00, Thứ 7, ngày 18/9/2021. Trực tiếp tại: Fanpage HUFI - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM và Youtobe HUFI MEDIA.

Tham gia chương trình này, các bạn sinh viên có cơ hội giao lưu trực tiếp với Hiệu trưởng Nhà trường - PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn. Diễn đàn này là cơ hội rất tốt sinh viên có thể đặt các câu hỏi liên quan đến chủ đề của chương trình và được Hiệu trưởng Nhà trường trả lời trực tiếp.