HÌNH ẢNH KHOA QTKD

LỊCH TRỰC KHOA

Video giới thiệu tuyển sinh năm 2019 khoa QT kinh doanh

Video giới thiệu khoa QT kinh doanh

Tập thể nữ giảng viên khoa

Tập thể giảng viên bộ môn quản trị

Tập thể nam giảng viên khoa

Lễ phát bằng tốt nghiệp 2018

Phong trào văn nghệ khoa

GIỚI THIỆU BỘ MÔN KINH TẾ

20-10-2019

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỘ MÔN KINH TẾ

Tiến sĩ: NGÔ VĂN THẠO

Trưởng Bộ Môn Kinh Tế

1. Lịch sử hình thành và nhân sự

      Bộ môn Kinh tế được thành lập cùng lúc khoa Quản trị kinh doanh được tách ra từ khoa Quản trị kinh doanh và du lịch tháng12/2017.

      Tính đến tháng 10/2019 số giảng viên của Bộ môn là 15 người, trong đó:

            - Tiến sỹ: 3

            - Thạc sỹ: 12 (trong đó có 4 đang làm nghiên cứu sinh),

      Với độ tuổi trung bình 30, có thể nói đội ngũ giảng viên của Bộ môn có sức trẻ, có trình độ và được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, đây là thế mạnh cho bộ môn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển.

2. Chức năng nhiệm vụ của Bộ môn

-         Tham mưu cho lãnh đạo khoa và nhà trường xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy của bộ môn;

-         Tổ chức  xây dựng nội dung, chương trình môn học thuộc bộ môn quản lý, đảm bảo tiến độ giảng dạy, lên kế hoạch giảng dạy, phân công giờ dạy cho từng giảng viên trong bộ môn;

-         Tổ chức xây dựng và hoàn thiện nội dung học phần, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm học phần được Trưởng khoa và Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt;

-         Triển khai công tác xây dựng, biên soạn và thẩm định đề thi, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên;

      - Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

-         Tổ chức nghiên cứu khoa học, thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ  theo kế hoạch của trường và khoa; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với các hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho nhà trường.

-         Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn, tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn;

-         Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học của từng cá nhân của bộ môn theo yêu cầu của Hiệu trưởng và Trưởng khoa;

-         Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn.

 


Các tin khác
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
   Địa chỉ: Khoa Quản trị kinh doanh - Lầu 3 Dãy C, số 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM
   Điện thoại: 0838163318 (số nội bộ 114) - Email: toquantrihufi@gmail.com - Website: http://fbat.hufi.edu.vn/
KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI
Fanpage: Góc học tập  -  Fanpage: Tổ quản trị