Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Khoa Quản trị kinh doanh

Đại học chính quy

Giới thiệu Ngành Kinh doanh quốc tế.

Giới thiệu Ngành Kinh doanh quốc tế.

Kinh doanh quốc tế thuộc nhóm ngành kinh doanh, ngành này cung cấp những kiến thức chung về quản trị kinh doanh và kiến thức chuyên môn thuộc lĩnh vực kinh doanh quốc tế như đầu tư quốc tế, logistic và vận tải quốc tế, thanh toán quốc tế, marketing...

Giới thiệu Ngành Quản trị kinh doanh.

Giới thiệu Ngành Quản trị kinh doanh.

Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa "hiệu suất", "quản lý hoạt...

Các ngành thuộc Khoa Quản trị kinh doanh dẫn đầu điểm trúng tuyển theo phương thức điểm thi tốt nghiệp năm 2021

Các ngành thuộc Khoa Quản trị kinh doanh dẫn đầu điểm trúng tuyển theo phương thức điểm thi tốt nghiệp năm 2021

Ngày 15/9/2021, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (HUFI) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học chính quy 34 ngành của Trường theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp 2021. Theo đó, điểm chuẩn dao động từ 16 - 24 điểm.