HÌNH ẢNH KHOA QTKD

LỊCH TRỰC KHOA

Video giới thiệu tuyển sinh năm 2019 khoa QT kinh doanh

Video giới thiệu khoa QT kinh doanh

Tập thể nữ giảng viên khoa

Tập thể giảng viên bộ môn quản trị

Tập thể nam giảng viên khoa

Lễ phát bằng tốt nghiệp 2018

Phong trào văn nghệ khoa

Bộ Môn Quản Trị

20-10-2019

BỘ MÔN QUẢN TRỊ

Phạm Minh Luân

Phó trưởng Bộ môn – Phụ trách Bộ môn

 

1.  Chức năng

Bộ môn Quản trị là đơn vị chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong các chương trình đào tạo trực thuộc Khoa Quản trị kinh doanh, tham mưu cho Ban lãnh đạo Khoa và Nhà trường xây dựng nội dung chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy của Bộ môn.

2.   Nhiệm vụ

a)  Chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng nội dung, chương trình môn học thuộc Bộ môn quản lý, đảm bào đúng tiến độ giảng dạy, học tập, lên kế hoạch giảng dạy, phân công giờ dạy cho từng giảng viên trong Bộ môn;

b)  Tổ chức xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm môn học do Bộ môn quản lý;

c)   Triển khai công tác xây dựng, biên soạn và thẩm định đề thi; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên, sinh viên:

d)  Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

đ) Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường và Khoa Quản trị kinh doanh; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sông xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho Khoa, Trường;

e)  Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của Bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn Bộ môn quản lý;

t) Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của từng cá nhân Trong bộ môn theo yêu cầu của Hiệu trưởng và Trưởng khoa Quản trị kinh doanh;

g) Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Bộ môn quản lý.

DANH SÁCH CÁN BỘ-GIẢNG VIÊN TRONG BỘ MÔN QUẢN TRỊ

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

Ghi chú

1

Phạm Minh Luân

Ths (NCS)

Phó trưởng BM phụ trách

 

2

Bùi Hồng Đăng

TS

Phó trưởng khoa phụ trách

 

3

Võ Phước Tấn

PTS.TS

Giảng viên

 

4

Đỗ Hữu Hải

TS

Giảng viên

 

5

Trần Thị Ngọc Lan

TS

Giảng viên

 

6

Lê Thị Thanh Hà

Ths (NCS)

Giảng viên

 

7

Trần Tuấn Anh

Ths (NCS)

Giảng viên

 

8

Phạm Đình Tuân

Ths

Giảng viên

 

9

Phạm Hùng

Ths

Giảng viên

Tổ trưởng CĐ Khoa QTKD

10

Thái Huy Bình

Ths

Giảng viên

Bí thư LCĐ

11

Phạm Hùng

Ths

Giảng viên

 

12

Lê Kim Liên

Ths

Giảng viên

 

13

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Ths

Giảng viên

 

14

Nguyễn Thị Thanh Vân

Ths

Giảng viên

 

15

Nguyễn Thị Hậu

Ths

Giảng viên

 

16

Lê Thị Biên Thuỳ

Ths

Giảng viên

 

17

Võ Xuân Đức

Ths

Giảng viên

 

 

 


Các tin khác
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
   Địa chỉ: Khoa Quản trị kinh doanh - Lầu 3 Dãy C, số 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM
   Điện thoại: 0838163318 (số nội bộ 114) - Email: toquantrihufi@gmail.com - Website: http://fbat.hufi.edu.vn/
KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI
Fanpage: Góc học tập  -  Fanpage: Tổ quản trị