HÌNH ẢNH KHOA QTKD

LỊCH TRỰC KHOA

Video giới thiệu tuyển sinh năm 2019 khoa QT kinh doanh

Video giới thiệu khoa QT kinh doanh

Tập thể nữ giảng viên khoa

Tập thể giảng viên bộ môn quản trị

Tập thể nam giảng viên khoa

Lễ phát bằng tốt nghiệp 2018

Phong trào văn nghệ khoa

Bản Mô Tả Chương Trình Đào Tạo

23-10-2019

BẢN MÔ TẢ CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Quản trị kinh doanh trình (QTKD) độ đại học được xây dựng và áp dụng tuyển sinh, đào tạo tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM từ năm 2010; sau gần 10 năm áp dụng tuyển sinh và đào tạo tại Trường, CTĐT ngành QTKD trình độ đại học đã trở thành một trong những ngành đào tạo trọng điểm trong nhóm ngành Kinh doanh và Quản lý tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM.

Để luôn là một trong những ngành thu hút số lượng tuyển sinh hàng năm, Nhà trường và Khoa chuyên môn quản lý ngành luôn quan tâm đến công tác phát triển CTĐT bằng hình thức định kỳ rà soát, chỉnh sửa CTĐT để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của thị trường lao động. Đến nay, CTĐT ngành QTKD trình độ đại học đã được rà soát, điều chỉnh 2 lần vào các năm 2014 và 2017. Riêng lần điều chỉnh lần thứ 2 vào năm 2017 có sự thay đổi mang tính đột phá khi tập chung chuyển hướng đào tạo sang hướng ứng dụng. Để có cơ sở điều chỉnh CTĐT, công tác rà soát và lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan (người sử dụng lao động, cựu sinh viên, sinh viên và các chuyên gia) được đặc biệt quan tâm, kết quả sau lần điều chỉnh này là ban hành được một CTĐT tương đối hoàn thiện về cấu trúc, nội dung; linh hoạt trong tổ chức đào tạo; đề cao việc trang bị kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm.

Những nội dung chính của CTĐT sau lần điều chỉnh thứ hai gồm:

- Tổng khối lượng kiến thức toàn khoá là 120 TC (không kể phần kiến thức: giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng an ninh). Trong đó:

  • Khối kiến thức cơ bản (đại cương): 40 tín chỉ - chiếm 33,33%.
  • Khối kiến thức cơ sở ngành: 20 tín chỉ - chiếm 16,67%.
  • Khối kiến thức chung ngành: 26 tín chỉ - chiếm 21,67%.
  • Khối kiến thức chuyên ngành: 22 tín chỉ - 18,33%.
  • Thực tập tốt nghiệp: 4 tín chỉ - chiếm 3,33%.
  • Khóa luận tốt nghiệp (hoặc học phần bổ sung): 8 tín chỉ - chiếm 6,67%.

- Tổng thời gian đào tạo theo kế hoạch: 3,5 năm (tương đương 7 học kỳ)

  • Khối kiến thức giáo dục cơ bản: HK 1, 2.
  • Khối kiến thức cơ sở của khối ngành: HK 3.
  • Khối kiến thức ngành: HK 4, 5, 6.
  • Học kỳ doanh nghiệp: HK 7.

 


Các tin khác
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
   Địa chỉ: Khoa Quản trị kinh doanh - Lầu 3 Dãy C, số 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM
   Điện thoại: 0838163318 (số nội bộ 114) - Email: toquantrihufi@gmail.com - Website: http://fbat.hufi.edu.vn/
KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI
Fanpage: Góc học tập  -  Fanpage: Tổ quản trị